tel: +420 774 198 737

info@ruseurotrade.com

Zemní kotva

Průměr:

25 mm

 

Mez pevnosti v tahu, min

500 MPa

 

Mez kluzu v tahu, min

880 MPa

Základní
informace

Dokumentace

Zemní kotvy do betonu se používají pro zpevnění ostění jam, podpůrných zdí a stěn podzemních konstrukcí, základů, den doků a studen, sesouvajících se svahů apod. Zemní kotva je zařízení pro předávání zatížení z roztahování upevněné konstrukce do nosných vrstev základu.

Kotva se skládá ze tří hlavních částí: hlavy kotvy, kotevního táhla a upnutí.

 

ТУ Строймехсервис Метростроя

Сертификат

качества завода

 

ТУ 0950-003-83936644-2013 изм №4

mail: info@ruseurotrade.com

Rus-Euro Trade s.r.o © 2016. Все права защищены.