tel: +420 774 198 737

info@ruseurotrade.com

Betonářská ocel

Průměr:

10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm

 

Mez pevnosti v tahu, min:

500 MPa

 

Mez kluzu v tahu, min:

880 MPa

Základní
informace

Chemické
složení

Mechanické
vlastností

Betonářská ocel třídy A500 z oceli značky 76  je válcována za tepla z kolejnic v souladu s technickými podmínkami TU 093311-313-36554501-2014. Geometrie, vlastnosti a hmotnost betonářské ocele odpovídají státní normě GOST 5781-82.

 

Betonářská ocel se používá pro vyztužování železobetonových konstrukcí pro různé účely.

Podle výsledků zkoušek svárových spojů je betonářská ocel považována za nesvařitelnou. Z tohoto důvodu musí použit betonářskou ocel bez svařování, tj. ocel je třeba připojit pomocí mechanických spojů a křížová místa spojení je třeba dělat pomocí vázání.

 

Tato betonářská ocel má vysokou odolnost proti koroznímu praskání a ještě řadu výhod (viz doporučení VNIIŽHB (Celostátní   vědecko-výzkumný ústav železobetonových výrobků a ostatních nerudných materiálů) o použití této betonářské oceli). Tato betonářská ocel se doporučuje jako rovné tyče normální nebo předběžně natahované betonářské oceli třídy A500 bez svařování.

 

Značka ocele Hmotnostní podíl prvků, %
Uhlík Mangan Křemík Vanad Titan Zirkon Síra Fosfor
max.
Сталь 76 0,74-0,84 0,75-1,25 0,18-0,55 - - - 0,045 0,035

Poznámka:  Připouští se přítomnost vanadu do 0,025 %,  titanu do 0,02 %.

Jmenovitý průměr,  plocha průřezu  a  jmenovitá hmotnost 1 m betonářské ocele

 

Číslo tyče (jmenovitý průměr dН), mm Jmenovitá plocha průřezu FH, mm2 Jmenovitá hmotnost 1m tyče, kg
10 78,5 0,616
12 113,1 0,888
14 153,9 1,208
16 201,1 1,578
18 254,5 1,998

Poznámka:

1. Podle požadavků zákazníka může být betonářská ocel vyrobená o jmenovitém průměru 9 a 9,5 mm.

2. Jmenovitá  hmotnost 1 m  tyče  se  zjišťuje ze jmenovitého průměru při hustotě oceli, která se rovná 7,85 g/cm3.

 

Mez pevnosti v  tahu, min. Mez kluzu v tahu, min. Poměrně prodloužení, min. Rovnoměrně prodloužení, min. Tvrdost
МPа МPа % % НВ
880 500 6 2 260…290

mail: info@ruseurotrade.com

Rus-Euro Trade s.r.o © 2016. Все права защищены.